Przykład z realizacji instatalcji 100 kW w Gminie Pałecznica