Informacje o firmie

SolarClean to firma zajmująca się dbaniem o stan instalacji fotowoltaicznych swoich Klientów. Naszym zadaniem jest analiza potencjalnych zagrożeń i czynników wpływających na jakość pracy elektrowni PV.

Odpowiednia analiza pracy instalacji PV pozwala na przeciwdziałania negatywnym skutkom warunków atmosferycznych na jakie narażona jest elektrownia PV, a także szybkie wykrycie wad fabrycznych lub jakościowych wpływających znacząco na uzyski produkcji energii, co bezpośrednio przekłada się na zyski finansowe. 

Szacuje się, że średni spadek uzysków energetycznych w ciągu całego roku, spowodowany zanieczyszczeniami w normalnych warunkach eksploatacji wynosi 12%. Natomiast dla obszarów o dużym zapyleniu, gdzie przed dłuższy czas nie występują deszcze, może przekraczać nawet 20%. Większe spadki uzysków obserwuje się przy umiejscowieniu instalacji na obszarach uprzemysłowionych (o wysokiej zawartości smogu, pyłu i innych lotnych substancji w powietrzu) lub wśród obszarów uprawnych (pola, łąki). Nasuwa się więc pytanie, czy i w jaki sposób czyścić moduły PV?

Więcej informacji na ten temat znajduje się w zakładce Czyszczenie instalacji PV.