Dlaczego i w jaki sposób należy czyścić instalację PV

Eliminowanie zanieczyszczeń jest ważnym elementem wydajnej pracy całej instalacji fotowoltaicznej. Zabrudzenie modułu może powodować spadek produkcji energii, aż do 30%, co z kolei wpływa na aspekt ekonomiczny posiadania instalacji fotowoltaicznej. Problem dotyczy głównie dużych instalacji (farm fotowoltaicznych), w których nawet niewielki spadek efektywności instalacji może spowodować załamanie ekonomiki inwestycji.

Zalecane czyszczenie instalacji tj. 1–2 razy w roku ma istotny wpływ na zwiększenie produkcji energii z instalacji fotowoltaicznej. Zarówno małe punktowe zabrudzenia, jak i różnego rodzaju plamy, w dużym stopniu przekładają się na zmniejszoną produkcję energii. Duże zabrudzenie ptasimi odchodami z uwagi na rozmiary może ograniczać lub całkowicie wyeliminować z pracy moduł poprzez jego uszkodzenie.

Usuwanie ptasich odchodów z modułów PV jest także istotne ze względu na ich silne działanie korozyjne, które może doprowadzić do odbarwienia szkła i trwałego zmniejszenia jego światło przepuszczalności w tym miejscu.

Jak i czym należy myć instalację PV?

  • zalecana częstotliwość prac – 2 razy w roku, po okresach pylenia roślin, po okresach żniw; zalecenie to szczególnie dotyczy instalacji zlokalizowanych przy polach uprawnych,
  • należy unikać stosowania myjek wysokociśnieniowych – cząstki wody uderzające z wysokim ciśnieniem dostają się pomiędzy laminat, a ramę modułu, a to z kolei przyśpiesza jego degradację; jest to częsty błąd popełniany przez właścicieli instalacji PV,
  • stosować profesjonalny sprzęt, lub w przypadku indywidualnego mycia – zwykłe narzędzia: szczotka, mop, ścierka, ściągacze do wody – szczotki powinny posiadać miękkie włosia,
  • bezwzględnie nie należy stosować detergentów, które mogą spowodować uszkodzenie modułu, ale również podczas mycia instalacji przedostaną się do gruntu.
  • stosować wodę zdemineralizowaną, bez żadnych dodatków.

!!! Pełnej czystości instalacji PV nie zapewni sam deszcz !!!